Diensten

Cases

Hoger Onderwijs

Uitdaging: Universiteiten en hogescholen zijn er volop in Nederland. Allemaal hebben ze de taak om jaarlijks een groot aantal nieuwe studenten aan te trekken. Jongeren die steeds minder lezen, zo toont onderzoek (bron: SCP) aan. Maar wel zeer vertrouwd zijn met internet. En erg visueel zijn ingesteld. Hoe kun je als universiteit of hogeschool er voor zorgen dat je deze jongeren zo optimaal mogelijk bereikt?

Oplossing: Om deze jongeren te bereiken zul je ze op internet moeten bedienen. Geef ze visuele content die ze boeit. Die ze aanzet tot aktie. In korte videoclips kun je je als hoger onderwijsinstelling goed profileren. Kort vertellen en vooral laten zien wat je jongeren te bieden hebt. Huidige studenten aan het woord laten. De uistekende faciliteiten in beeld brengen. Een rondgang over de fraaie campus maken en ze laten kennismaken met het bruisende studentenleven in de binnenstad. Met streaming video kan dat.

Voorbeelden: Marnix Academie, Hogeschool Larenstein, Universiteit Maastricht, Albeda College Rotterdam


Branche-organisaties

Uitdaging: Als brancheorganisatie heb je de taak om je branche positief onder de aandacht te brengen. Niet alleen bij bedrijven en de pers, maar ook bij scholieren. Iedere branche heeft immers nieuw talent nodig. Je wilt jongeren een objectief beeld geven van het werken in de branche. Een korte maar krachtige indruk geven van wat je branche nou eigenlijk inhoudt, en welke beroepen er allemaal mogelijk zijn. Je communicatieboodschap is primair gericht op jongeren, maar de boodschap moet natuurlijk ook landen bij de verschillende onderwijsinstellingen en bij de gecertificeerde leerbedrijven.

Oplossing: Laat jongeren in een korte videoclip eerst goed kennismaken met de branche. Geef ze een visuele en krachtige indruk van het hele werkterrein. Laat in een aantal vervolgclips diverse medewerkers uit de branche, bijvoorbeeld op MBO-, HBO- en WO-niveau, vertellen waarom ze voor hun vak gekozen hebben. Zo spontaan mogelijk. Zet de streaming video op de betere oriëntatiesites als schoolweb.nl en stuur de onderwijsinstellingen en leerbedrijven dezelfde video op DVD toe. Die kunnen ze zelf bekijken maar ook op open dagen vertonen.

Voorbeelden: Communicatie Centrum Chemie, Kenniscentrum Handel


Zorgsector

Uitdaging: De concurrentie in de zorgsector neemt door de beoogde marktwerking sterk toe. De overheid bezuinigt en zorginstellingen doen veel moeite om nieuwe klanten binnen te halen. Dat brengt immers geld in het laatje. Als zorgvrager kun je dus kiezen. Dat is wat de overheid wil. Maar hoe bepaal je als consument je keuze? Neem als voorbeeld een thuiszorginstelling die een aantal kraamzorghotels exploiteert. Hoe maak je duidelijk aan potentiele klanten (gezinnen waar een baby op komst is) dat bevallen (en 24 uur per dag kraamzorg na de bevalling) in een kraamzorghotel vele voordelen heeft boven thuis bevallen? Zonder dat het meer geld kost.

Oplossing: De thuiszorginstelling maar ook het kraamzorghotel hebben een website. Dat is toch de eerste plek waar gezinnen die meer willen weten gaan kijken. Zet als aanvulling op de content een aantal testimonials op deze website. Laat gezinnen aan het woord die naar tevredenheid gebruik hebben gemaakt van het kraamzorghotel. Laat ze in hun eigen woorden vertellen waarom het ze (letterlijk) zo goed is bevallen. Laat ook de uitstekende faciliteiten zien. Met streaming video kun je die boodschap indringend en oprecht overbrengen.

Voorbeelden: Kraamzorghotels


Politiek

Uitdaging: Landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, semi-overheidsinstellingen en politieke partijen zoeken naar middelen om “de burger” en vaak ook “het bedrijfsleven”te bereiken en te betrekken bij de politieke besluitvorming. Ook wil je aan de buitenwereld laten weten waar je mee bezig bent en hoe ver het daar mee staat. Publiekelijk verantwoording afleggen en draagvlak creeren voor je beleid. Maar hoe bereik je die burgers? Met nog meer drukwerk wat ze toch niet lezen?

Oplossing: Van alle huishoudens in Nederland beschikt ongeveer 70% over een internet aansluiting. Je kunt er dus voor kiezen om een publiek debat ook uit live te zenden via internet. Dan kan iedereen die te ver weg woont om het plenaire debat bij te wonen het toch volgen via internet. Na afloop is het bovendien direct on-demand beschikbaar. Daarmee vergroot je dus niet alleen de doelgroep, maar verleng je ook nog eens de levensduur van zo'n debat. Daarnaast kan er een samenvatting in streaming video van worden gemaakt waarin de belangrijkste punten voorbijkomen.

Voorbeelden: Debat: Nieuw economisch elan in de Stadshavens van Rotterdam, Derde Barendrechts Jeugddebat, Debat over Toekomst Intensieve Veehouderij

Nieuwsgierig?