Diensten
Klanten
 Nieuws

Nieuw economisch elan in de Stadshavens van Rotterdam

We maakten in opdracht van Het Portaal een samenvatting in streaming video van het debat 'Nieuw economisch elan in de Stadshavens van Rotterdam'.

Het debat is georganiseerd door Het Portaal (in opdracht van Ontwikkelings-maatschappij Stadshavens Rotterdam N.V.) en is een eerste aanzet om lokale bestuurders, ondememers en andere belanghebbenden te laten debatteren en een visie te ontwikkelen over de toekomst van de oude Rotterdamse havengebieden.

Bekijk de streaming video

Meer nieuws...