Nieuws

Interactieve cd-rom voor Stadshavens Rotterdam

De oudere Rotterdamse havengebieden krijgen steeds meer stedelijke functies. Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam NV heeft namens de gemeente de opdracht een plannologische toekomstvisie te ontwikkelen en organiseerde daarvoor een internationale workshop met verantwoordelijken uit Europese steden met vergelijkbare omstandigheden.

10 deelnemers hebben we tijdens pauzes geïnterviewd in de mobiele studio. Door middel van chromakey techniek kon in korte tijd een aantrekkkelijke presentatie gecreërd worden.

De visie van deze 10 sprekers komt in interactieve vorm als insert in een boekje dat naar aanleiding van de conferentie geschreven wordt.

Meer nieuws...